Type evenementen

Naast het onderscheid tussen gebieden (bouwstenen) waarop maatregelen kunnen worden genomen, heeft de sector ten behoeve van het vormgeven van de pilot evenementen een onderscheid gemaakt in evenement-typologieën. Aan de hand hiervan kan een effectieve set aan maatregelen worden opgesteld  per type evenement. Alle evenementen kunnen onderverdeeld worden in één van deze evenement-typologieën.

I. Binnen passief
Bezoekers zijn rustig, beheerst en/of zakelijk. Bezoekers hebben een toegewezen of vrije zitplaats. Voorbeelden zijn een zakelijke bijeenkomst, congres, beurzen, theater, musical, circus, bioscoop en klassiek concert.

II. Binnen actief
Bezoekers zijn enthousiast en uiten zich mogelijk door te juichen of te zingen. Bezoekers hebben een toegewezen zitplaats en/of staan. Voorbeelden zijn een concert en een indoor sportwedstrijd.

III. Buiten actief
Bezoekers zijn enthousiast, gezellig en uitbundig. Bezoekers hebben een toegewezen zitplaats en/of staan. Voorbeelden zijn een outdoor concert en een voetbalwedstrijd.

IV. Buiten actief festival
Bezoekers zijn enthousiast, gezellig en uitbundig en uiten dat door te dansen, lachen en praten. Bezoekers staan, lopen rond en hergroeperen op verschillende plekken. Voorbeelden zijn een festival en kermis.