Pilots

De 3FM Awards in TivoliVredenburg opent op donderdag 15 april de deuren voor duizend bezoekers. Meer informatie vind je via 3FM.

Op 15 april vinden de 3FM Awards plaats in TivoliVredenburg in Utrecht. Dit is de eerste van nieuwe reeks praktijkonderzoeken en kent als centrale vraag of de maatregelen, zoals die bij de eerdere pilots zijn ingevoerd en goed zijn gebleken, ook werken bij een verhoogde capaciteit. De nieuwe onderzoeken moeten voldoen aan diverse criteria, zoals opschalen, verbreden en verdiepen.

Voorafgaand aan de nieuwe pilot evenementen worden alle bezoekers, medewerkers en andere betrokkenen onderworpen aan een sneltest, maximaal 24 uur voor het einde van het evenement. De sneltest wordt zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de bezoeker afgenomen, zodat uitsluitend negatief geteste bezoekers op weg gaan naar de evenementen. Bovendien vindt een tweede sneltest plaats vijf dagen na het evenement. Deze worden eveneens decentraal georganiseerd in samenwerking met de Stichting Open NL, terwijl voor de controle van het testresultaat gebruik wordt gemaakt van de CoronaCheck app, die is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van VWS. Alleen personen met een negatief testresultaat kunnen meedoen aan de testevents, terwijl kwetsbare groepen worden uitgesloten van deelname.

Voor het weer verantwoord en veilig kunnen organiseren van toekomstige evenementen, is het nodig dat in de praktijkonderzoek door middel van pilot events wordt uitgevoerd. De pilots zijn enerzijds bedoeld om op zichzelf nieuwe inzichten te leveren. Anderzijds sluiten de pilots aan bij overig onderzoek dat het Fieldlab uitvoert of in voorbereiding heeft. Op basis van de onderzoeksresultaten kan de sector verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van haar bezoekers. Het uitvoeren van pilots moet de volgende inzichten opleveren:

Contact

Gedrag

Implementatie van maatregelen