Pilots

Op 6 en 7 maart staan er pilot evenementen gepland in Ziggo Dome. Op 6 maart een Dance-Event en op 7 maart een concert. In het daaropvolgende weekend vinden er twee pilot festivals plaats op Evenemententerrein Walibi Holland in Biddinghuizen. Op 13 maart een Dance-Festival en op 14 maart een Popfestival.

Voor het weer verantwoord en veilig kunnen organiseren van toekomstige evenementen, is het nodig dat in de praktijkonderzoek door middel van pilot events wordt uitgevoerd. De pilots zijn enerzijds bedoeld om op zichzelf nieuwe inzichten te leveren. Anderzijds sluiten de pilots aan bij overig onderzoek dat het Fieldlab uitvoert of in voorbereiding heeft. Op basis van de onderzoeksresultaten kan de sector verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van haar bezoekers. Het uitvoeren van pilots moet de volgende inzichten opleveren:

Contact

Gedrag

Implementatie van maatregelen

De bezoeker aan een pilot event verklaart zich (door aanschaf van een kaart) bereid om aan een aantal voorwaarden te voldoen, die passen bij het wetenschappelijk onderzoek van Fieldlab Evenementen. Zo ondergaat elke bezoeker twee gratis PCR-testen. De eerste maximaal 48 uur voor en de tweede vijf dagen na het event op één van de vier door Fieldlab Evenementen aangewezen centrale locaties (Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven). Deelnemers aan de onderzoeken bij de voetbalwedstrijden kunnen de PCR-testen nabij het stadion van respectievelijk N.E.C. en Almere City FC ondergaan.

Alle voorwaarden lezen? Klik hier.