FAQ

De lijst met vragen en antwoorden wordt continu bijgewerkt. Heeft u vragen die hier niet worden beantwoord? Stuur die dan naar info@fieldlabevenementen.nl.

Ik wil graag naar de concerten en/of de festivals. Waar kan ik me aanmelden?
Zodra de data bekend zijn, worden deze aangekondigd via de media en deze site. Hier verschijnt ook een formulier voor pre-registratie. In een later stadium gaat de kaartverkoop van start. Belangrijk om te weten is dat een (gratis)  PCR-test, maximaal 48 uur vooraf en de tweede test vijf dagen na het event, voorwaarde zijn voor een bezoek. Check hier alle voorwaarden.

Wat zijn pilot events?
Pilot events zijn praktijkonderzoeken rondom bestaande evenementen. Deze onderzoeken zijn gericht op het verkrijgen van kennis en data om in de toekomst weer veilig en verantwoord evenementen, met een grotere bezoekerscapaciteit, te kunnen organiseren.

Wie organiseert de pilot events?
Er zijn diverse organisatoren van de pilot events. Mojo en ID&T zijn verantwoordelijk voor de concerten in Ziggo Dome en festivals op het evenemententerrein Walibi Holland in Biddinghuizen. De KNVB werkt samen met N.E.C. en Almere City FC aan de organisatie van reguliere competitiewedstrijden, Eventplatform is verantwoordelijk voor het zakelijk evenement in de Jaarbeurs. Loens Media neemt in samenwerking met Stage Entertainment de organisatie van de theatervoorstelling in het Beatrix Theater voor haar rekening. Fieldlab Evenementen haakt, voor de uitvoering van de pilot events, aan bij bestaande evenementen.

Waar kan ik kaarten kopen?
Kaarten zijn verkrijgbaar via de verkoopkanalen van de organisator. Deze zijn te vinden via de website van de desbetreffende events. Linkjes naar de evenementen zijn te vinden via het menu Data Pilot Events.

Kan ik mijn toegangsbewijs overdragen als ik zelf niet kan gaan?
Nee, het toegangsbewijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Als voorwaarde geldt onder meer dat de houder van een toegangsbewijs geregistreerd moet staan en bereikbaar voor de organisatie moet zijn.

Moet ik getest worden voordat ik een pilot event bezoek?
Ja, de bezoeker moet vooraf worden getest en vult binnen 24 uur voor het evenement, naar waarheid, een gezondheidsverklaring in. De PCR-test wordt gratis aangeboden op een door Fieldlab Evenementen aan te wijzen locatie (Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven). Communicatie hierover volgt via de Close-app. Via deze app kun je ook een afspraak maken.

Ik ben positief getest en mag niet gaan. Krijg ik mijn geld terug?
Ja, indien u bij de PCR-test binnen 48 uur voor het pilot event, een positief testresultaat ontvangt, kunt u dat event niet bezoeken en niet meedoen aan het onderzoek. De kosten voor het toegangsbewijs worden vergoed. Dit kunt u aanvragen bij de ticketing partner waar u uw toegangsbewijs heeft gekocht.

Moet ik gezond zijn om deel te nemen aan een pilot event?
Alleen negatief geteste personen mogen deelnemen aan de pilot evenementen. Iedere bezoeker wordt maximaal 48 uur voorafgaand aan de pilot-evenementen getest. Pilot bezoekers kunnen zich inschrijven om mee te doen aan de Pilot evenementen. Bij het inschrijven worden een aantal vragen gesteld om een representatieve groep deelnemers te kunnen selecteren en tevens risicogroepen uit te sluiten van deelname.

Ik moet in quarantaine omdat ik in aanraking ben geweest met een besmet persoon. Kan ik dan nog wel naar een pilot event?
Nee, helaas. Hier gelden de regels van het RIVM.

Is de Corona-melder app verplicht voor deelname aan de pilot events?
Dit kan niet worden verplicht, maar wordt wel ten zeerste aangeraden.

Moet ik mee doen aan het onderzoek tijdens de pilot events?
Ja. De bezoeker kan bijvoorbeeld gevraagd worden deel te nemen aan een sneltest, zijn of haar temperatuur te laten meten of een mondmasker dan wel faceshield te dragen gedurende het pilot event. De bezoeker is verplicht gehoor te geven aan verzoeken die in het belang van het onderzoek worden gedaan.

Waarom zijn er vier testlocaties voor de bezoekers van de evenementen in Ziggo Dome en Biddinghuizen?
Er kan vooraf en achteraf worden getest in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Deze locaties zijn in overleg met SAN, de organisatie die de gratis testen na bemiddeling van het Ministerie van VWS aanbiedt, tot stand gekomen. Er zijn helaas geen andere locaties. Dat betreuren wij als Fieldlab Evenementen, maar hebben alle vertrouwen dat evenals bij de voorgaande pilot evenementen het test traject voor alle deelnemers goed zal verlopen.

Mag ik ook naar het evenement als ik gevaccineerd ben? En moet ik mij dan ook laten testen?
Als u gevaccineerd bent, ben je ook van harte welkom bij één van de pilot events. Eén van de voorwaarden voor deelname aan de pilot events is onder andere het overleggen van een negatieve testuitslag door middel van een PCR-test die maximaal 48 uur voorafgaand is afgenomen. Deze test wordt afgenomen op een aangewezen locatie. U wordt ook vijf dagen na het event nogmaals PCR getest. Ook al bent u gevaccineerd, dan geldt nog steeds dat een negatieve uitslag van een PCR-test verplicht is voor deelname. De pilot events zijn onderdeel van een zorgvuldig uitgewerkt onderzoeksplan waarbij de voorwaarde van een negatieve testuitslag vaststaan. Mede omdat het nog onbekend is of je na een vaccinatie nog besmettelijk kunt zijn.

De gratis testen vinden plaats op één van de vier door Fieldlab Evenementen aangewezen centrale locaties (Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven). Deelnemers aan de onderzoeken bij de voetbalwedstrijden kunnen de PCR-testen nabij het stadion van respectievelijk N.E.C. en Almere City FC ondergaan.

Ik ben positief getest, maar heb al Corona gehad. Kan ik dan alsnog naar een pilot event komen?
Nee, één van de voorwaarden om aanwezig te kunnen zijn bij een test event, is het kunnen tonen van een negatief testresultaat. Dat geldt ook voor ex-Coronapatiënten, waarvan bekend is dat zij nog enige tijd na herstel, positief getest kunnen worden. Wij kunnen echter hiervoor helaas geen uitzondering maken.

Wat is Fieldlab Evenementen?
Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform, de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het heeft als hoofddoel de evenementenbranche terug naar het oude normaal te brengen. Het is mede opgezet met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health en CLICKNL. Het programma wordt ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV.

Ik heb geen BSN-nummer en/of DigiD. Kan ik dan deelnemen?
Nee, een BSN-nummer is noodzakelijk om een PCR-test te kunnen doen en zonder negatieve PCR-test is deelname niet mogelijk. DigiD is nodig voor het ontvangen, lezen en tonen van je uitslag.

Ik heb een vraag met betrekking tot mijn ticket. Kunnen jullie mij helpen?
Daar kunnen wij als Fieldlab Evenementen niet bij helpen. Voor vragen over tickets, zoals betalingen, eventuele wijzigingen in namen van de bezoekers, kunt u terecht bij de ticketing partner van het evenement. In het geval van het congres en de theatervoorstelling ligt dat bij Eventim.