Back to Live!

Back to Live! Dat is het streven van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van het Eventplatform, de Alliantie van Evenementenbouwers en ClickNL. Fieldlab Evenementen werkt intensief aan een plan voor veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit. Dat gebeurt in samenwerking met de wetenschap en met steun van de vier ministeries Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, Justitie & Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Fieldlab biedt zowel ondersteuning aan de overheid als een perspectief aan de mensen in de sector.

Organisatoren van evenementen zijn gewend zorg te dragen voor de veiligheid van de bezoeker. Het analyseren van risico’s en het anticiperen op onverwachte gebeurtenissen is gemeengoed. De COVID-19 pandemie noodzaakt de sector om, ook op het gebied van verspreiding van virussen, maatregelen te kunnen nemen, die zorgen voor veilige evenementen. Dit is belangrijk omdat het niet organiseren van evenementen geen duurzaam houdbare situatie is, zowel sociaal-maatschappelijk als economisch.

Fieldlab Evenementen is op zoek naar meerdere bouwstenen die bijdragen aan preventie en reductie van het risico van verspreiding van het Covid-19 virus (of eventueel toekomstige varianten). Daarmee zorgen we voor een veilige omgeving waarin de normale bezetting tijdens evenementen weer mogelijk is.

De gebieden (bouwstenen) aan de hand waarvan de maatregelen worden gestructureerd zijn:

Uitgebreide informatie over de bouwstenen is hier te vinden.